Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

Web tasarım, firmanızın internetteki kurumsal arayüzüdür. Web tasarım, işlevsel yönden kolay kullanımı, sade ve kolay erişilebilir içeriği ile sizin interaktif ortamdaki kimliğinizdir.

Anasayfa Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

PARANTEZSOFT YAZILIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1 PARANTEZSOFT YAZILIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, bilgileri

                      İSİM SOYİSİM / UNVAN: PARANTEZSOFT YAZILIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

                     T.C. KİMLİK NO / VERGİ NO: 7210880618

                     TİCARET SİCİL  NO: 382016-5

                     MERSİS NO: 0721088061800001

                     ADRES: Yakuplu Mahallesi, Hürriyet Bulvarı, SKYPORT No: 1 / 64  Beylikdüzü / İSTANBUL  ( kısaca PARANTEZSOFT olarak anılacaktır.)

1.2 MÜŞTERİ, hizmet satın alan firma ya da gerçek kişi (kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır.)

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1 İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin PARANTEZSOFT hizmet skalasında yapmış olduğu tercihleri doğrultusunda Domain, Hosting, E- Ticaret Paketleri, Pazar Yeri Entegrasyonu, SSL, Seo Çalışması, Mobil Uygulama, Kurumsal Kimlik, Logo, Sosyal Medya Yönetimi, Lisanslı Yazılım Hizmetleri ve PARANTEZSOFT'un sağlamış olduğu, ihtiyaç duyulan tüm yazılım hizmetlerin herhangi bir veya bir kaçını kullanabilmesi için PAZANTEZSOFT'un sağlayacağı olanaklar ve karşılığında ödenecek ücreti ve tarafların yükümlülüklerini düzenler.

2.2 Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte taraflar yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda T.T.K. ve ilgili yasal mevzuatın geçerli olduğunu kabul ve beyan eder. Sözleşmede doğabilecek kısmi hükümsüzlükler, sözleşmenin kalan kısmının geçerliliğine helal getirmez. PARANTEZSOFT paket içeriklerini gerekli gördüğü hallerde ya da teknik gereklilikler halinde değiştirme hakkına sahiptir.

MADDE 3 – MÜŞTERİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 MÜŞTERİ, gerek başvuru formu ve/veya telefon aracılığı ile PARANTEZSOFT’a ilettiği ve kayıtlara geçirilen bilgilerinin, gerekse bu Sözleşmede yer alan bilgilerinin doğruluğunu beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ bildirmiş olduğu bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve zararlardan dolayı PARANTEZSOFT’un sorumlu olmayacağını kabul eder.

3.2 MÜŞTERİ, PARANTEZSOFT’a hizmet ile ilgili bilgi ve değişiklik talebinde bulunmaya yetkili kişi veya kişilerin irtibat bilgilerini iletecektir. MÜŞTERİ tarafından gelecek talepler, bildirilmiş olan yetkililer aracılığı ile iletilmemiş ise işleme alınmayacaktır. İrtibat bilgilerinde oluşacak değişiklikler PARANTEZSOFT’a derhal bildirilecektir. Aksi takdirde PARANTEZSOFT sorumluluk kabul etmeyecektir.

3.3 MÜŞTERİ, verdiği bilgilerin yanlış, sahte, gerçeğe aykırı, hatalı yahut güncellenmemiş olduğunun PARANTEZSOFT tarafından, 3. Kişilerin şikayeti ile yahut savcılık makamları ve mahkeme kanalı ile ortaya çıkması - çıkarılması yahut herhangi bir şekilde PARANTEZSOFT tarafından tespit edilmesi halinde, MÜŞTERİ PARANTEZSOFT’un uğradığı - uğraması muhtemel her türlü zararını ayrıca bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın ilk talepte tazmin etmekle yükümlüdür. PARANTEZSOFT’un işbu zarar sebebiyle üçüncü kişilere bir bedel ödemek durumunda kalması halinde işbu bedeli MÜŞTERİ’ye rücu hakkı saklıdır.

3.4 MÜŞTERİ, kullandığı, gönderdiği, yayınladığı tüm bilgi ve beyanların yasal sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, PARANTEZSOFT’un bu kapsamda herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ve yürürlükte bulunan yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ kullanmakta olduğu hizmet dahilinde Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Patentin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili mevzuat hükümlerini ihlal etmemeyi işbu Sözleşme ile kabul ve taahhüt eder.

3.5 PARANTEZSOFT’un sunacağı hizmetler için MÜŞTERİ’ye vereceği tüm kullanıcı adları ve şifrelerinin güvenliğinden tamamen MÜŞTERİ sorumludur. Söz konusu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden doğacak zararlardan PARANTEZSOFT sorumlu değildir.

3.6 Hizmet süresi boyunca PARANTEZSOFT’un talep ettiği bilgi, evrak ve yazılı dokümanları MÜŞTERİ tedarik etmeli veya ettirmelidir. MÜŞTERİ’nin gerekli dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmeden dolayı PARANTEZSOFT sorumlu tutulamaz.

3.7 PARANTEZSOFT tarafından sunulan Web Yazılım, Domain, Hosting, SSL, Pazaryeri Entegrasyonu, Mobil Uygulama, Kurumsal Kimlik, SEO Çalışması, Sosyal Medya Yönetimi, Logo, Lisanslı Yazılımlar Hizmetleri ile alakalı olarak MÜŞTERİ iade hakkının bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

3.8 MÜŞTERİ, PARANTEZSOFT tarafından sunulmuş olan hizmetlerden yalnızca E- Ticaret Paketleri için iade işlemi gerçekleştirebilir. İade işlemi gerçekleştirmek için MÜŞTERİNİN hizmeti teslim aldığı tarihten itibaren 2 (İKİ) gün içerisinde iade talebi oluşturması ve bu süreçte destek merkezi üzerinden destek açmamış olması gerekmektedir. MÜŞTERİ hediye domain almış ise iade tutarında domainin güncel fiyatı KDV’si ile birlikte düşülür. MÜŞTERİ, iade işlemi ile alakalı olarak iade faturası kesmekle mükelleftir.

3.9 MÜŞTERİ’nin kendisine sağlanan hizmet üzerinden SPAM gönderimi, Virüs vb. zarar vericilerin dağıtımı ile ilgili aktiviteler gerçekleştirmesi, diğer bilgisayar veya ağlara yasadışı yollarla veya yetkisiz erişimi, üçüncü şahıs ve/veya kurumlara karşı saldırgan ve tehditkar davranışlar içerecek şekilde kullanımı kesinlikle yasaktır. Bu gibi hallerin tespiti durumunda MÜŞTERİ’nin de menfaatlerini korumak amacıyla PARANTEZSOFT, MÜŞTERİ’yi bilgilendirerek hizmeti geçici olarak durdurma ve/veya Sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir. MÜŞTERİ bu sebeple oluşacak PARANTEZSOFT’un uğrayacağı tüm zararları karşılamakla yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

3.10 MÜŞTERİ’ye Alan Adı hizmeti sağlanması durumunda, MÜŞTERİ tarafından talep edilen Alan Adı tahsis işlemlerinde, PARANTEZSOFT, MÜŞTERİ tarafından bildirilmiş olan alan adları ile ilgili işlemleri ilgili kayıt kurumları üzerinden gerçekleştirebilir. PARANTEZSOFT, yurt içi ‘‘.tr’’ uzantılı Alan Adları ile ilgili olarak ‘‘nic.tr’’ üzerinden gerekli işlemleri başlatır. Alan Adı tahsisi için gerekli olan ve ‘‘nic.tr’’ tarafından belirtilen belgelerin PARANTEZSOFT’a eksiksiz olarak iletilmesi gerekmektedir. ‘‘nic.tr’’ kaynaklı gecikme nedeniyle hizmetin devreye girişinde yaşanabilecek gecikmelerden PARANTEZSOFT sorumlu tutulamaz.

 3.11 MÜŞTERİ, kullanmış olduğu web hosting, sunucu hizmetlerinde PARANTEZSOFT tarafından yapılacak olan güncelleme çalışması, bakım çalışması, yedekleme çalışması, veri merkezi taşıma işlemlerinde yaşanılacak olan kesintilerde PARANTEZSOFT’tan hak talep edemez. Yapılacak olan işlemler MÜŞTERİ’ye önceden bilgilendirme sağlanacaktır.

3.12 MÜŞTERİ, PARANTEZSOFT veri merkezinde oluşacak elektrik arızası, sunucu arızası, donanımsal arızalarda hak talep edemez.

3.13 E-Ticaret Paketlerinin teknik özellikleri PARANTEZSOFT’un web sitesinde mevcut olup müşteri paketi buradaki teknik özellikleri ile kabul eder. Hediye hosting kapsamında bant sınırı dolması, web alanı dolması, e-posta hesabı dolması vb. gibi durumlarda sorumluluk PARANTEZSOFT’a yüklenemez ve MÜŞTERİ tarafından iade talep edilemez.

3.14 PARANTEZSOFT, tarafından sunulan hizmetlerde yaşanacak sorunlarda destek talebi muhakkak destek merkezi üzerinden bildirmek zorundadır. Destek merkezi üzerinden bildirilmeyen destek talebi için MÜŞTERİ hak talep edemez.

3.15 PARANTEZSOFT, destek merkezi üzerinden açılan destek taleplerini resmî tatiller ve mücbir sebepler hariç olmak üzere 24 saat ile 48 saat aralığında cevaplandıracağını kabul ve taahhüt eder.

3.16 Sözleşmeyi imzalayan MÜŞTERİ, sözleşmeden doğan bedelin ödemesini kredi kartı ile yapıyorsa, iş bu kredi kartı ve kişi bilgilerinin doğruluğundan ve yasallığından bizzat sorumludur. Herhangi bir nedenle MÜŞTERİ tarafından verilen kredi kartından ödeme tahsil edilemezse veya tahsil edilip meblağ itiraza uğrar ise PARANTEZSOFT, MÜŞTERİ tarafından verdiği hizmet bedeli geçerli bir kredi kartı ile ya da nakit olarak yapılana dek hizmeti askıya alır ve hizmetin askıda olduğu süre esnasında sözleşme süresi hiçbir kesintiye uğramaz, askıya alınan süre sözleşme bitimine eklenmez.

3.17 PARANTEZSOFT, sunduğu hizmetlerde MÜŞTERİ’NİN hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden doğacak olan hiçbir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz.

3.18 PARANTEZSOFT, herhangi bir sınırlama ya da MÜŞTERİ’nin önceden iznine gerek olmaksızın MÜŞTERİ’nin, PARANTEZSOFT kullanıcısı ve müşterisi olduğunu kamuya açıklamaya, müşteri isim ve logosunu kendi reklamlarında ve tanıtımlarında (portföy ve referans bölümünde) yetkisi olduğunu MÜŞTERİ kabul ve beyan eder.

3.19 MÜŞTERİ, PARANTEZSOFT’un sunduğu hizmetlerde yeterli gerekçesi  bulunmadığı  sürece herhangi bir platform, sosyal medya, internet yayın kuruluşları, sikayetvar.com üzerinden PARANTEZSOFT YAZILIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ marka değerini zedeleyecek paylaşımlarda bulunamayacağını, bu paylaşımlar doğrultusunda PARANTEZSOFT, MÜŞTERİ ile yapılmış olan destek merkezi  verileri, müşteri hizmetleri kayıtları, whatsapp kayıtları, canlı destek kayıtları, içerisinde sözleşmede yer alan maddelerin ihlali olmaması durumunda, PARANTEZSOFT’un marka değeri, maddi ve manevi tazminatını karşılayacağını  kabul ve taahhüt etmektedir.

3.20 MÜŞTERİ, erişimi ile ilgili bir problemi ve/veya hizmet ile ilgili sorusu olduğunda aşağıda bilgileri bulunan PARANTEZSOFT destek merkezi üzerinden destek bileti oluşturabilir.

MÜŞTERİ DESTEK MERKEZİ

https://parantezsoft.com//giris.html

https://parantezsoft.com.tr//giris.html

3.21 MÜŞTERİ, hizmet kullanım sözleşmesini PARANTEZSOFT’un belirtmiş olduğu adreslere ıslak imzalı olarak ileteceğini, sözleşmenin iletilmemesi durumunda PARANTEZSOFT vermiş olduğu hizmeti durdurabilir, askıya alabilir veya iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda oluşabilecek zararlardan PARANTEZSOFT’u sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 MADDE – 4 PARANTEZSOFT’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 PARANTEZSOFT, MÜŞTERİ’nin yazılı onayı ve sözleşmenin eksiksiz olarak PARANTEZSOFT’a ulaşmasından itibaren MÜŞTERİ’nin başvuru esnasında bildirdiği servisleri kendi sisteminde kurulumunu gerçekleştirir, ilgili ücretlerin kredi kartı veya banka havalesi ile peşin tahsilatını takiben, müşterinin servislerini kullanıma açar ve müşteriyi yazılı olarak bilgilendirir.

4.2 PARANTEZSOFT, MÜŞTERİ’NİN ihtiyaç duyduğu hizmetleri taahhüt ettiği sürelerde tamamlamakla yükümlüdür.

4.3 PARANTEZSOFT, sunmuş olduğu hizmetlerin niteliğine göre ödeme tutarını ve ödeme tarihini belirleme yetkisine sahiptir.

4.4 PARANTEZSOFT, hizmet sağladığı sunucular üzerinde yasal yükümlülükleri çerçevesinde gereken kayıt dosyalarını tutmaktadır. Müşterilerin tutmakla yükümlü olduğu kayıtlardan PARANTEZSOFT sorumlu tutulamaz.

4.5 İnternet üzerinden gelebilecek saldırı, virüs gibi kötü amaçlı eylemlere karşı PARANTEZSOFT, sunucular bazında güvenliği sağlamak üzere gereken tedbirleri alacak olup, PARANTEZSOFT hiçbir zaman bu tür eylemlerin tamamen engelleneceği garantisini vermez.

4.6 PARANTEZSOFT, MÜŞTERİ’nin hizmet aldığı süre boyunca kesintisiz bir şekilde hizmet vereceğini, bu süre içerisinde gerekli sunucu bakımlarını ücretsiz olarak sağlayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.7 PARANTEZSOFT, MÜŞTERİ’nin açmış olduğu destek taleplerini mücbir sebepler dışında 24 saat ile 48 saat içerisinde cevaplandıracağını kabul ve taahhüt eder.

4.8 PARANTEZSOFT, yazılım, donanım, yönetim paneli, üzerinde yapmış olduğu güncellemeleri ücretsiz olarak MÜŞTERİ’ye sunacağını kabul ve taahhüt eder.

4.9 PARANTEZSOFT, MÜŞTERİ’nin talep etmesi durumunda yazılım kullanımı, yönetim paneli kullanımı, pazaryeri entegrasyonu kullanımı ile ilgili uzaktan bağlantı kurarak eğitim vereceğini kabul eder.

MADDE – 5 GİZLİLİK VE GÜVENLİK

4.1 PARANTEZSOFT, bünyesinde MÜŞTERİ’ye ait yazılım içeriğine ve veri tabanına kayıtlı bilgileri ve özel bilgileri 3. Kişiler ve kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve kullandırmayacağını kabul ve taahhüt eder.

MADDE – 6 MÜCBİR SEBEPLER

6.1 Doğal afetler, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, OHAL, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını tamamen yerine getirmelerini ya da ülkesel çapta yaşanan bilişim, telekomünikasyon, iletişim, GSM servis sağlayıcısı sorunları  mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklıdır.

MADDE – 7 TEBLİGATLAR

7.1 MÜŞTERİ, tarafından sözleşmede belirtilen adresler tebligat adresi olarak kabul edilir. Firma unvan, ticari iş adresi veya imzaya yetkili şahısların imza yetkilerinin herhangi bir değişikliğe uğraması halinde bu değişikliklerin gerek fiilen ve gerekse ticaret sicilinde tesciline müteakip en geç 7 (yedi) iş günü içinde karşı tarafa bildirecektir. Bu değişikliklerin ilgili süre içerisinde bildirilmemesi durumunda karşı tarafın eski unvan ve/veya adres altında gönderilmiş fatura, irsaliye, mektup gibi tüm vesaik yeni unvan ve/veya adres altında gönderilmiş sayılır. Taraflar, imza yetkilisi şahısların veya imza yetkililerinin değişmesi durumunda bu değişiklikten önce imza yetkisini kaybeden şahısların imzaladığı tüm çek, senet gibi şirketi borç altına sokan evraktan dolayı doğmuş ve doğacak tüm borç ve yükümlülükleri kabul eder.

MADDE – 8 MÜŞTERİ TEMERRÜDÜ

8.1 MÜŞTERİ, aldığı hizmetlere karşılık PARANTEZSOFT tarafından kendisine bildirilen son ödeme tarihini takip eden 7 (yedi) gün içerisinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda PARANTEZSOFT temerrüt tarihinden itibaren aylık %20 gecikme faizi talep edebilir. MÜŞTERİ, gecikme faizini beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE – 9 FESİH

9.1 Taraflardan biri işbu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde diğer taraf, hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

MADDE – 10 YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

10.1 İşbu sözleşme  10 (on) maddeden oluşmaktadır. Hizmetlerimizi kullanan MÜŞTERİ sözleşme ve maddelerini imzalamaksızın kabul etmiş sayılır. İşbu sözleşme uyarında medyana gelecek her türlü her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümünde İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.